Klimatické podmínky

Klima Francie je různorodé díky velké rozloze země a rozmanitosti přírodních podmínek. Hlavní vliv má vzdálenost od Atlantského oceánu a krajinný reliéf. Na západě převládá oceánské klima s vlhkými a chladnými léty, směrem na východ ubývá srážek a zvětšuje se rozdíl mezi letními a zimními teplotami. V horách se projevuje vliv vnitrozemí, léto je teplejší a zimy tuhé. Hory mají výrazně více srážek než nížiny. V centrální a severní části včetně Paříže jsou zimy chladné a léto horké. Středomořská oblast má vlastní typ podnebí s horkými léty a občasným suchým a studeným severozápadním větrem, zvaným mistral. V létě převládají slunečné dny, většina srážek spadne v zimě. Obdobné podnebí má i Korsika, ovšem s vyššími průměrnými teplotami, což odpovídá její jižnější poloze.

Gastronomie

Kuchyně, jídlo a stolování jsou jednou ze základních součástí francouzské kultury. Pokud jde o druhy jídel, spíše než o kuchyni francouzské je namístě mluvit o kuchyni jednotlivých regionů či dokonce departementů. Některé rysy však mají společné: pestrost jídel, bohatství zeleniny a ovoce, co nejčerstvější suroviny a šetrné způsoby jejich úpravy, vynikající sýry a víno. Velmi často se používají vejce, ať již přímo, nebo v moučnících. Ve Francii se vyrábí na čtyři stovky druhů sýrů, a to z kravského, ovčího a kozího mléka. Sýry jsou završením oběda či večeře a servírují se zpravidla v několika druzích. Kromě sýrů je vždy součástí stolu bílý francouzský chléb, nadýchaný jako vata a s křupavou kůrkou, takže jej nelze krájet a k jídlu se láme. Zelenina je součástí menu v každé době, syrová jako salát, sterilovaná nebo zapečená. Nejčastěji to jsou artyčoky, chřest, špenát, baklažány a čekanka, karotka, květák, zelený hrášek nebo fazolové lusky. Běžnou součástí jídel jsou též omáčky a polévky, připravované v překvapivě mnoha druzích, které se jedí především k večeři. V přímořských regionech se těší velké oblibě ryby a mořské plody („fruits de mer“), od nejrůznějších mušlí a ústřic, mořských ježků a hvězdic až po humry a langusty.

Zajímavá místa

Avignon

Město evropského významu na řece Rhôně asi 40 km severovýchodně od Nîmes s mnoha památkami z doby svého největšího rozkvětu ve 14. a 15. století. Nejvýznamnější stavbou je papežský palác, užívaný papeži a vzdoropapeži od r. 1309 do r. 1417 jako jejich sídlo a zároveň pozoruhodná pevnost, stavebně členěný do dvou částí, Starého a Nového paláce. V jeho těsné blízkosti stojí chrám Notre-Dame-des-Doms ze 12. stol. Proslulé jsou též most přes Rhônu, muzea Musée Calvet (archeologické sbírky, obrazy, umělecké zámečnictví), Musée lapidaire (místní plastiky od římské doby do novověku) a Musée du Petit Palais s výtvarnými sbírkami.

Arles

Město asi 40 km od ústí Rhôny, založené Řeky v 6. stol. př.n.l., jedno z nejvýznamnějších měst Francie počtem starověkých stavebních památek a muzejních sbírek. Římané je spojili s mořem umělým kanálem, císař Konstantin zde roku 308 zřídil svou rezidenci. Ve středověku bylo dějištěm řady církevních koncilů. Je spojeno se jmény mnoha umělců (Bizet, Daudet, Gounod, Mistral, Vincent van Gogh). K nejzajímavějším stavebním památkám patří amfiteátr (Arenes), za Arabů proměněný v pevnost, pozůstatky antického divadla, Konstantinův palác, pohřebiště Les Alyscamps, podzemní chodby z římské doby a další stavby. Řada muzeí uchovává exponáty lidového umění z krajiny Camarque. K zajímavostem okolí patří zejména ruiny Les Baux de Provence, archeologická lokalita Le Antiques a přírodní park Camargue

Marseille

Druhé největší město Francie a zároveň největší obchodní přístav Francie a celého Středozemního moře, bylo založeno jako řecká osada v 6. stol. př.n.l. Zajímavé jsou zejména starý přístav a celá řada muzeí, ze stavebních památek románský chrám St-Laurent, opevněná bazilika St-Victor a poutní chrám Notre-Dame-de-la-Garde.

Orléans

Město (100 tis. obyv.) na středním toku Loiry, známé historickou postavou Jany z Arku, které je zde mj. věnováno samostatné muzeum Centre Jeanne d´Arc a jejíž památku připomínají každoroční slavnosti začátkem května. Město silně utrpělo za 2. světové války, ze zachovalých či renovovaných památek je významná katedrála St-Croix a cihlový kostel St-Pierre-du-Martroi ze 16. století.

Versailles

Satelitní město hlavního města. Z Paříže dobře dostupné metrem nebo vlakem si zachovalo charakter z doby svého vzniku v 18. století. Navazuje na ně nejznámější francouzský zámek, vybudovaný v letech 1661 – 1710, který byl po dobu jednoho století sídlem krále a jeho dvora. Zde byl po vpádu Prusů v roce 1871 korunován pruský král Vilém na německého krále, v roce 1919 byl v témže sále uzavřen mír mezi poraženým Německem a vítěznými státy Dohody. Rozlehlý zámek je doplněn rozsáhlým komplexem volně přístupných zahrad s důmyslným systémem vodních kanálů, nádrží, fontán a dalších atrakcí, s mnoha sochami a rozptýlenými drobnými stavbami. Zahrady plynule přecházejí do anglického parku. Doplňky ke královskému zámku tvoří v zahradách položené zámky Velký Trianon (zde byla v roce 1920 podepsána Trianonská smlouva) a Malý Trianon, které sloužily královnám a dvorním dámám.

Zvyklosti a obyčeje

Francouzská společnost má bohaté demokratické tradice a příliš si nepotrpí na používání titulů. Obvykle vystačíte s oslovením Monsieur, Madame a Mademoiselle (pane, paní, slečno), ale raději bez příjmení. Vůči cizinci, který na zdvořilost zapomíná, se chovají chladně. Naopak můžete být překvapeni, když vás v menším obchodě či kavárně pozdraví ostatní hosté. Při představování se každý představuje sám za sebe, a to nejen příjmením, ale též křestním jménem. Obvyklé je dlouhé potřásání rukou, a to jak při setkání, tak i při rozloučení. Francouzi a zvláště Francouzky přikládají tradičně velký význam oblékání a vnějšímu vzhledu. Cení si nevtíravou a nedbalou eleganci. Při oblékání nejsou velké rozdíly mezi lidmi v jednotlivých oborech ani ve společenské hierarchii. Francouzi si vysoce cení schopnosti komunikace, která se pěstuje již od základní školy. Květnatější jazyk je považován za projev zdvořilosti. Toleruje se skákat druhému do řeči a mluvit jeden přes druhého. Pokud jde o témata, je nutné být opatrný na politické či sociální poměry hostitelské země a totéž platí o náboženství.
Paříž

Nejromantičtější město Evropy a možná i světa, kterému vévodí majestátní Eiffelova věž. Objevte kouzlo Paříže, která přitahuje turisty z celého světa. Kdo nebyl v Paříži jako by nežil.

Historie Paříže

Nejpřitažlivější a pro mnohé nejromantičtější hlavní město západní Evropy na řece Seině, stojící na místě již neolitického, předřímského a římského osídlení, ve středověku centrum světské i církevní moci a vzdělanosti (založení univerzity 1255) a rovněž sídlo králů, ústřední dějiště Velké francouzské revoluce a hlavní město moderní Francie. Původní historické centrum na ostrovech Île de la Cité a Île St-Louis se na obou březích řeky rozrostlo v tzv. Vnitřní Paříž (2,2 mil. obyv.), členěnou na 20 městských částí, jejíž dnešní ráz byl v zásadě určen stavebním vývojem v poslední třetině 19. století. Její hranici tvoří dálniční okruh Boulevard Périphérique, na který navazují další čtvrti, které společně vytvářejí tzv. Velkou Paříž.
Paříž je nejvíce romantické město nabité osobitou atmostférou a historickými památkami, kavárnami i restauracemi vybízející k návštěvě.

Zajímavosti

Město jako celek zaujme na první pohled velkorysým a přitom francouzsky propracovaným řešením veřejných prostranství, ať již je to hlavní třída Champs Elysées, začínající u náměstí Svornosti (Place de la Concorde) a Tuilerijských zahrad (Jardins des Tuileries), Lucemburské zahrady (Jardins du Luxenbourg) navazující na stejnojmenný palác, Martovo pole (Champ de Mars) se symbolem Paříže – Eiffelovou věží (Tour Eiffel) na jedné a s budovou Vysoké vojenské školy (École Militaire) na druhé straně nebo Velký vítězný oblouk společně s náměstím Ch. de Gaulla (Arc de Triomphe de l´Etoile) a jeho menší obdoba na náměstí Caroussel, oba postavené na památku Napoleonových vítězství. Zvláštní zahradou je hřbitov Pére Lachaise s hroby mnoha významných osobností a s památníkem pařížské Komuny.
Z historických chrámů je nejznámější gotická katedrála Notre-Dame-de-Paris na ostrově Cité z druhé poloviny 12. století a novorománsko-byzantská bazilika Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Sacré Coeur) na pahorku Montmartre či kostel sv. Magdaleny (Église de la Madeleine) ve formě starořeckého sloupového chrámu. Rovněž se zde nalézá množství pozoruhodných světských staveb – monumentální Invalidovna (Hotel des Invalides) ze 17. století, palácový komplex Louvre budovaný po půl tisíciletí a dnes nejrozsáhlejší galerie světa, královský palác (Palais Royale) postavený kardinálem Richelieu se stejnojmennou zahradou (Jardin du Palais Royal), mauzoleum a alegorický památník Panthéon umístěný v Latinské čtvrti, stavba napodobující antický a byzantský sloh, či honosná budova Opery z poslední třetiny 19. století. Moderní architekturu zastupuje v centru například kulturní středisko Centre Pompidou a nedaleké nákupní středisko Forum des Halles, v místě bývalé proslulé tržnice. V prodloužené ose třídy Champs Elysées, za bulvárem Périphérique a dalším ohybem Seiny, se vypíná čtvrť mrakodrapů a moderní architektury La Défense, s nejznámější stavbou L´Arche (Oblouk) ve tvaru duté krychle, tvořící kontrapunkt k Velkému vítěznému oblouku.
Paříž má kvalitní systém veřejné dopravy, založený na přehledné a spolehlivé síti metra (14 linek) a navazujících autobusů. Nejzajímavější památky se vyplatí shlédnout projížďkou po Seině ve vyhlídkových člunech Bateau Mouche. Kromě poznávání pamětihodností si Paříž nejlépe přiblížíte aspoň malou procházkou mimo hlavní trasy, nebo naopak návštěvou četných atrakcí, jako je klasický kabaret La Belle Epoque či dokonce nejproslulejší Moulin Rouge. Jiné možnosti nabízí akvapark Aquaboulevard a máte-li děti, pak zábavní centra Asterixpark nebo Disneyland vzdálený od Paříže pouhých 30 km.
Azurové pobřeží

Světoznámá francouzská riviéra je jednou z nejoblíbenějších rekreačních oblastí na pobřeží Středozemního moře. Vydejte se na pláže, které pravidelně lákají k návštěvě nejznámější celebrity.

Popis destinace

Vyhlášená destinace, známá z literatury i mnoha filmů, která již po generace přitahuje všechny - vybranou klientelu z celého světa, filmové hvězdy, známé umělce, celebrity i špičkové sportovce. A není divu, azurově modré moře, zlaté pláže, ale především exkluzivní hotely, výstavné vily v zeleni, zahrady s pěstěnou flórou, pobřežní promenády plné luxusních vozů a v neposlední řadě množství restaurací, kaváren a butiků vytváří jedinečnou atmosféru, která okouzluje stále nové příchozí. Kde jinde lépe prožít francouzské „savoir vire“? K tomu zvou světoznámá letoviska stejně jako průzračná voda pláží či poklidných zátok, přístaviště luxusních jachet i široká nabídka vodních a podvodních sportů. A nesmíme zapomenout ani na vynikající středomořskou gastronomii doplněnou víny skvělé kvality.

Pobytová místa

Antibes

Juan les Pins/Golfe Juan Středisko ležící na západ od Antibes při zálivu Golfe Juan na poloostrově Cap d’Antibes známé svoji stálou, velmi bohatou klientelou. Juan Les Pins nabízí klasickou pobřežní promenádu s obchůdky, restauracemi a velmi rušným večerním životem. Většina pláží je placená s kabinami a možností pronájmu slunečníků, veřejné pláže se nachá- zejí na okraji placených pláží. Zajímavým zpestřením pobytu jsou výlety na Cap d’Antibes lodí s proskleným dnem, odkud je možno pozorovat podmořský svět. Vzdálenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy z Prahy cca 17 hodin.

Cannes

V jednom z nejkrásnějších zálivů Ligurského moře na březích Francouzské riviéry, v překrásné přírodě a mimořádně dobrých klimatických podmínkách leží město filmových snů - Cannes. Starobylé uličky kontrastují s mondénními bulváry, osázenými palmami a květinami, dlouhé a široké písčité pláže s tichými zahradami soukromých vil. Město mnoha heren a festivalů, které sem přitahují desetitisíce milovníků a znalců filmového umění, patří mezi nejprestižnější rek reační centra Evropy, a to především díky atraktivní poloze, příjemnému klimatu a průzrač- nému moři.

Giens

Poloostrov Giens se nachází na nejjižnějším cípu Francouzské riviéry. Jedná se o 6 km dlouhý poloostrov, spojený s pevninou dvěma dlouhými pobřežními šíjemi, což je světový unikát. Jde o ideální místo pro vyznavače potápění a vůbec milovníky přírody a aktivní dovolené, skvělé podmínky zejména pro cykloturistiku. Slunečné počasí, čisté nebe a rozmanitost pobřeží, krása blízkých ostrovů a hor, to je bohatství, které činí z této oblasti vysněné místo pobytu pro všechny, kdo hledají klid pro svoji dovolenou. Pouhých 20 minut plavby od pevniny se rozkládá ostrov Porquerolles, 7 km dlouhý a 2,5 km široký, který je snad nejpůvabnějším ostrovem riviéry. Zážitkem je návštěva zdejší pevnosti. Další z ostrovů, Port-Cros, s rezervací flóry a fauny, byl vyhlášen za národní park již v roce 1963 a je oblíbeným cílem potápěčů. Ostrov Lévant je nejstarší nudistickou kolonií ve Francii. Asi 30 km od poloostrova Giens leží městečko Six Fours les Plages, zde můžete prozkoumat 28 km pobřeží s místními plážemi, lesy i horami. Nachází se zde oceánografické muzeum, místní trh i nepřeberné množství nabízených sportovních i odpočinkových aktivit.

Nice

Nice je bezesporu nezpochybnitelnou metropolí Azurového pobřeží. Jeho členité pobřeží s převážně oblázkovými plážemi je poseto hotely, rezidencemi a přístavy jachet. Kdysi to bylo městečko v chráněné poloze u ústí říčky Paillon do moře, nyní se rozprostírá po celém zálivu. Nábřeží zdobí promenáda des Anglais, osázená palmami, na které lze pří- jemně trávit večery. Nice nabízí nejen jedinečně upravené pláže, ale i krásné staré centrum, ruiny římských staveb, muzea a vzácné kulturní památky.

St. Tropez

Kdo by si nevzpomněl na zbrklého četníka, který toto provensálské středisko proslavil? Podle legendy je pojmenováno po Sv. Tropezovi, kterému byla sťata hlava a loďka s jeho neporušeným tělem přistála právě zde. Středisko se nachází v jednom ze zálivů Azurového pobřeží, v němž se setkává půvab malého přístavu, typických domů a ulic malé jižní obce s překrásnými plážemi a sluncem ozářeného moře. Mírné středomořské klima doplňuje vše potřebné ke krásné dovolené, ale ještě něco navíc: výtečné služby, předkládané s výtečným francouzským šarmem. Středisko je situováno na úzkém poloostrově. Přímo na okraji St. Tropez je městská pláž. Středověké romantické městečko Gassin leží nad St. Tropez. Svou klidnou atmosférou láká k posezení v některé z útulných restaurací, procházce úzkými uličkami nebo k návštěvě galerie. Bezesporu největší pýchou je kouzelný výhled na celý poloostrov.

Tři údolí

Největší lyžařská oblast světa je rájem pro všechny milovníky zimních sportů. Využijte téměř 600km sjezdových tratí různé obtížnosti a užijte si možnosti celoročního lyžování.

Popis destinace

Tři údolí jsou největší lyžařskou oblastí světa. Díky vysoké nadmořské výšce se může tato lyžařská oblast pyšnit vysokou kvalitou sněhu až do léta. Celý areál nabízípřes 600 km sjezdových tratí na 328 sjezdovkách všech obtížností a ohromí svými rozměry každého lyžaře.

Pobytová místa

Courchevel

Středisko Courchevel patří k nejluxusnější a nejstarší části celé oblasti Trois Vallées. Samotné středisko je rozděleno do čtyř výškových úrovní - Courchevel 1300, Courchevel 1550, Courchevel 1650 a Courchevel 1850 navzájem propojených nejen lanovkami, ale i skvěle fungující sítí skibusů. Jsou zde výborné sněhové podmínky, upravené sjezdové tratě různých stupňů obtížnosti, hustá síť lanovek a vleků a moderní systém vysněžování. Pro náročnější lyžaře jsou k dispozici nejdelší sjezdovka La Saulire s délkou 7 km a převýšením 1438 m a nejtěžší sjezdová trať Couloir Emile Allais s převýšením 300 m. Courchevel má i bohatý "aprés ski program", v jehož rámci můžete vyzkoušet jízdu na sněžných skútrech, sáňkařskou dráhu, procházky na sněžnicích, jízdy se psím spřežením nebo vyhlídkové lety letadlem, horkovzdušným balónem, helikoptérou z místního letiště, či využít sportovních, zábavných a relaxačních center

© 2020 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.