Popis destinace

Město dle pověsti založené 753 př.n.l. Romulem a Remem, kdysi metropole Římské říše a později centrum moci papežů, hlavní město Itálie od roku 1870. Všechny památky vyjmenovat nelze, ale nepochybnými symboly Říma jsou: Kapitol - jádro starého Říma s Michelangelovým schodištěm, dnes centrum městských úřadů, Piazza del Campidoglio s jezdeckou sochou Marka Aurelia a palácem Palazzo degli Conservatori , Traianovým sloupem připomínajícím boje s Dáky z území dnešního Rumunska a trojdílným triumfálním obloukem Septima Severa. Dále čtyřpatrové Kolosseum se čtyřmi bránami a 80 vchody pro 50 000 diváků, chrám sv. Klimenta s ostatky slovanského věrozvěsta sv. Cyrila a cennými mozaikami a freskami, chrám sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově, dostupném po nejstarším římském mostě Ponte Fabricio. Pantheon (chrám Všech bohů) na Piazza della Rotonda je největší zaklenutou stavbou světa, kostel San Paolo Fuori de la Mura (4. stol.n.l.) schraňuje ostatky sv. Pavla. Brána Porta di San Sebastiano se zachovala z dob císaře Aureliana, kdy hradby obepínaly celé města. Unikátní jsou římské katakomby. V areálu města se nachází samostatný stát Vatikán, sídlo římskokatolického papeže.
© 2020 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.