Cestovní pojištění s Českou pojišťovnou

Cestovní pojištění České pojišťovny zahrnuje
pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže:
Evropa
zahrnuje i Kypr, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko, Izrael
Ostatní svět
Pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt) Evropa Basic   300,- Kč Svět Basic   490,- Kč
Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh
a asistenční služby
Limity plnění v Kč
100 000 000
Limity plnění v Kč
100 000 000

 

Komplexní cestovní pojištění EVROPA (pojistné za osobu a pobyt) Standard
490,- Kč
Special*
590,- Kč
Plus
890,- Kč
Plus 120
1 295,- Kč
Služby zahrnuté v komplexním cestovním pojištění Evropa: Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:        
   za trvalé následky úrazu stanovené % z 200 000 200 000 200 000 200 000
   za úmrtí následkem smrti 100 000 100 000 100 000 100 000
   za dobu nezbytného léčení stanovené % z 20 000 20 000 20 000 20 000
Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou
   za škodu na zdraví do 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
   za škodu na věci do 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
   za škodu finanční do 500 000 500 000 500 000 500 000
Pojištění cestovních zavazadel
   za jednu pojistnou událost 15 000 15 000 15 000 15 000
Odstoupení od smlouvy - storno 30 000 30 000 80 000 120 000
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 15 000 15 000 15 000

 

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den): 30,- Kč.

Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).

Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.

 

Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt) Standard
990,- Kč
Special*
1 390,- Kč
Plus
1 190,- Kč
Plus Special*
1 790,- Kč
Plus 120
1 495,- Kč
Služby zahrnuté v komplexním cestovním pojištění Svět: Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:
   za trvalé následky úrazu stanovené % z 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
   za úmrtí následkem smrti 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
   za dobu nezbytného léčení stanovené % z 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou
   za škodu na zdraví do 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
   za škodu na věci do 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
   za škodu finanční do 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Pojištění cestovních zavazadel
   za jednu pojistnou událost 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Odstoupení od smlouvy - storno 50 000 50 000 80 000 80 000 120 000
Pojištění nevyužité dovolené 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

 

Specialy* Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 31. 8. 2018.

Ke službám České pojišťovny, patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém jazyce asistenční služba Europ Assistance, s.r.o. 24 hodin denně.
U pojištění Standard, Plus a Plus 120 je součástí pojištění i náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc nebo úmrtí rod. příslušníka, vloupání do bytu, požár bytu) do výše 20 tis. Kč.
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Více informací naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění Smluvním ujednání pro pojištění Turista.

© 2019 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.