Cestovní pojištění s ERV Evropskou pojišťovnou

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus Light Complex Complex Plus
Územní rozsah Evropa Celý svět
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
3 000 000
24 000
120 000
3 000 000
24 000
120 000
3 000 000
24 000
120 000
6 000 000
24 000
120 000
6 000 000
24 000
120 000
6 000 000
24 000
120 000
Aktivní asistence
Převoz, přeložení a přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na opatrovníka
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
  200 000
100 000
200 000
100 000
  400 000
200 000
400 000
200 000
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
  18 000 1) 18 000 1)   30 000 1)
10 000 2)
30 000 1)
10 000 2)
Škoda na zdraví
Škoda na věci
Právní ochrana
  2 000 000
1 000 000
200 000
2 000 000
1 000 000
200 000
  6 000 000
3 000 000
200 000
6 000 000
3 000 000
200 000
Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
        5 000   
5 000 3)
5 000   
5 000 3)
Stornopoplatky
Přerušení cesty
  30 000 4)
50 000   
80 000 4)
50 000   
  50 000 4)
50 000   
80 000 4)
50 000   
Nevyužitá dovolená   8 000 5) 8 000 5)   16 000 6) 16 000 6)
 
Cena za osobu Evropa Celý svět
do 5 dní   350 Kč        
do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč 490 Kč 1 090 Kč 1 290 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.Vysvětlivky: 1) spoluúčast 500 Kč 2) 5000 Kč za každých 12 hodin 3) 1000 Kč za každých 6 hodin 4) spoluúčast 20%, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti 5) 1 000 za den 6) 2000 Kč za den Kč

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Více informací naleznete v dokumentu Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění k zájezdu.

© 2019 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.