Další informace a podmínky
pro účast na zájezdu/pobytu

Úvod

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete v příloze cestovní smlouvy, popřípadě v sekci „Obchodní podmínky na stránkách www.exclusive-travel.cz. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující obsah našich služeb uvedené v následující informaci. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.

Ubytování

Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici vybavenosti a úrovně poskytovaných služeb. Stupnice vyjadřuje pouze názor Čedoku na ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že hodnocení ubytování v apartmánech není totožné s hodnocením ubytování v hotelu, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu. Poskytované služby v apartmánech jsou zpravidla na nižší úrovni než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice vybavenosti a poskytovaných služeb je uvedeno níže.
řestože naši pracovníci věnují nákupu ubytovacích kapacit náležitou péči a stejná péče je následně věnována i úplnosti a přesnosti popisu ubytovacích zařízení v katalogu, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti:

 • ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít k překnihování ubytovacího zařízení. V takovém případě Vám bude poskytnuto ubytování shodné či vyšší kategorie.
 • doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmá je stanovena provozovatelem ubytovacího zařízení tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu. Bohužel, cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd a ukončení ubytování na odjezd.
 • dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný; v takových případech nemůže naše CK zajistit v ubytovacích zařízeních absolutní klid.
 • Ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může přesto v místě pobytu docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit.
 • konkrétní klimatické podmínky v různých oblastech jsou spojeny s existencí rozličné fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete v ubytovacích zařízeních setkat, je výskyt různých druhů hmyzu a především komárů. Přes intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení nelze vyloučit výskyt hmyzu v pokojích nebo apartmánech. Problémy mohou nastat i s výskytem hlodavců, koček, psů, drobných krabů či dalších živočichů a je třeba je vždy reklamovat v místě pobytu.
 • ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Využijte této možnosti k úschově svých cestovních dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je na více místech. Předejdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů a finančních prostředků.
 • v mnoha případech není tekoucí voda v ubytovacích zařízeních pitná; o kvalitě vody se vždy nejprve informujte u delegáta nebo u personálu ubytovacího zařízení. V některých ubytovacích zařízeních, především na ostrovech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k problémům se zásobováním vodou, zejména teplou.
 • koupelny ubytovacích zařízení nižších kategorií často nejsou vybaveny mýdlem nebo jsou vybaveny mýdlem v drobném hotelovém balení. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové prádlo a hygienické potřeby. V uzavřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to mají i klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.
 • pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát, že bude v činnosti pouze v době vysokých venkovních teplot nebo za příplatek.
 • je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento požadavek splněn i kávovarem a naopak.
 • ubytovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od standardů v České republice. např. konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často sprcha není oddělena sprchovým koutem.
 • pro některé země jsou typické poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek i formou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný prostor pokojů s více přistýlkami může být značně omezený.
 • dalším typem řešení lůžek je jejich instalace formou vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka.
 • přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
 • při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za jednolůžkový pokoj. V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na jednolůžkový pokoj jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.
 • pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená, že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího objektu, která je orientována směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje však mohou být překážky, např. stromy nebo stavby. Moře je někdy z pokoje vidět jen částečně nebo není vidět vůbec.
 • u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední blízkosti pláže nebo i v její části.
 • v některých zemích může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování vodou.
 • bazény mohou být dočasně mimo provoz.
 • v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.
 • fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit provádí zásadně provozovatelé ubytovacích zařízení.

Subjektivní hodnocení CK Čedok

  velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem a jednoduchým rozsahem stravování
    jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty, s jednoduchým rozsahem stravování
      běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb
        kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích služeb
          luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

  zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně

Stravování

U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování.
Námi používané pojmy znamenají:

 • kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně
 • light all inclusive – zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou), oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufetového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje během dne.
 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění.

V některých případech může být způsob stravování kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země.
Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii ubytovacího zařízení. Avšak stravovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých denních jídel.
Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.

Plážové služby

Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých ubytovacích zařízení. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubytovacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy na pláž zpoplatněny.

Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme zvýšenou pozornost též výběru smluvních dopravců

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách prověřených leteckých společností. V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým provozem se charterové lety realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických nebo jiných vlivů nezávislých na jeho vůli přepravu odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.

Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových společností. Taktéž využíváme nabídky autokarové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách autokary v dálkové úpravě, což obvykle zahrnuje TV s DVD a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů. Přednost mají klienti, kteří uzavřeli smlouvu na daný zájezd dříve.

Delegáti a průvodci

Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

Ceny služeb

Základní cena je cena uvedená v nabídkovém listu Exclusive Travel. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepovinné příplatky. Základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené nabídkovém listu jsou uvedeny v Kč a za jednu osobu.

Pasové a vízové formality
pro držitele českých pasů

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn nebo není-li do země, s níž máme i bezvízový styk, vpuštěn. V některých zemích se vyžaduje vyplnění vstupní karty při vstupu do země. Před opuštěním země se pak vyplňuje karta pro odjezd ze země.
Při cestách s mezipřistáním v USA se vyžaduje rovněž vstupní vízum do USA.
Uvedené informace (sekce víza na stránkách www.exclusive-travel.cz) o vízových formalitách jsou platné pouze pro občany ČR. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat. Ověřte si potřebné informace předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného státu.
V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s. Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je možné pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to, ani když ho cílová země akceptuje.

Pasové a vízové formality
pro držitele jiných než českých pasů

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného státu.
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat.

Očkování a léky

Ve většině destinací není vyžadováno povinné očkování. Výjimku tvoří očkování proti žluté zimnici, jež je pro vstup do některých zemí povinné.
Před cestou doporučujeme konzultaci případných rizik s příslušnou hygienickou stanicí či odborným lékařem. Aktuální informace najdete také na příslušných internetových stránkách. Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron, Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité upozornění
při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve Všeobecných smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto částku přímo Čedoku, a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato platba musí být realizována při rezervaci služeb tj. ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé

Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem, které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu), a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat, např. odpočinek umoře. Na subjektivní hodnocení významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Specifika okružních plateb

Pro účast na těchto zájezdech platí navíc následující podmínky:
Ke gala večeřím je vyžadován večerní společenský oděv, k běžným večeřím je třeba používat dlouhé kalhoty, košili a sako pro pány a šaty, kostým nebo společenské kalhoty a blůzu pro dámy.
Při nalodění Vám budou zavazadla odebrána a samostatně dopravena do kajuty. Za poškození či ztrátu zavazadel ručí lodní společnost jen omezeně, podobně jako u letecké přepravy. Proto doporučujeme mít cennosti, léky, doklady, peníze a jiné nepostradatelné předměty v příručním zavazadle. Je zakázáno do lodi vnášet potraviny a nápoje jakéhokoliv druhu ve všech typech zavazadel. Lodní společnost má právo kontrolovat zavazadla a zabavit nežádoucí předměty. Toto pravidlo platí i pro vnášení potravin a nápojů při návratu na loď při zastávkách během plavby.
U všech plaveb včetně plaveb uvnitř EU se musejí účastníci před naloděním prokázat pasem platným nejméně 6 měsíců po návratu z plavby. Nelze cestovat pouze s občanským průkazem. Totéž platí pro děti všeho věku. Klient je povinen mít vyřízeny veškeré formality nutné pro vstup do cílových zemí plavby (např. vízum), a to ještě před nástupem na plavbu. Lodní společnost má právo změnit trasu případně i plavbu zrušit z důvodů povětrnostních či bezpečnostních podmínek, politické situace nebo další situace spadající do kategorie vyšší moci. V těchto případech nevzniká klientům nárok na odškodnění za plavbu nebo její část. Absolutní rozhodovací pravomoc má na lodi kapitán a účastník plavby je povinen řídit se jeho pokyny. Na lodi nelze provádět specializované lékařské zákroky. Těhotné ženy se mohou plavby účastnit jen po konzultaci s lékařem, nejdéle však do 22. týdne těhotenství. Minimální věk pro účast na plavbě je 6 měsíců pro plavby do 7 nocí a 12 měsíců pro delší plavby. Minimální věk pro samostatné cestování mládeže je 18 (Evropa, Asie) až 21 let (Karibik, Amerika). Toto jsou také věkové hranice pro samostatné kajuty pro děti amládež, pokud kajuta není vedle kajuty rodičů. Stejná věková omezení platí pro konzumaci alkoholu. Útrata za služby nezahrnuté v ceně plavby Vám bude zpravidla účtována prostřednictvím plastové plavební karty. Poslední večer svůj účet vyrovnáte na recepci. Při nástupu pro krytí Vašeho účtu personál zaregistruje Vaši platební kartu, která musí být embosovaná (údaje vyražené na kartě vystupují nad její povrch), tj. pro Vaši účast na plavbě je tato karta nezbytná. K Vašemu účtu na lodi se automaticky účtuje spropitné, které je povinné a hradíte je při závěrečném vyrovnání.

© 2021 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.