Popis destinace

Oficiálně Vatikánský městský stát (Svatý stolec) s hlavním a jediným městem Vatikán. Toto sídlo papeže a řídící i duchovní centrum římskokatolické církve se nachází uprostřed Říma na pravém břehu Tibery a je obehnané červenými hradbami, jejichž vstupní brány hlídá dle tradice švýcarská garda. Žije zde 167 kardinálů, kteří občanství získávají svým jmenováním. V palácích na velkolepé Via della Conciliazone sídlí jednotlivé kongregace, zabývající se naukami víry, východními církvemi, pro liturgii a svátosti, pro svatořečení a další úřady. Na náměstí se dvěma kolonádami se 150 sochami upoutá egyptský obelisk, který sem dopravili už Římané. Vatikánská muzea přitahují slavnými sbírkami antického umění a Sixtinská kaple freskou Michelangela Buonarotti. Proslulé Vatikánské zahrady lze navštívit s průvodcem. Přes dva miliony turistů ročně navštíví chrám Sv. Petra, nejvýznamnější křesťanskou stavbu světa pro šedesát tisíc věřících. Na výzdobě se podíleli mj. Raffael Santi a Michelangelo Buonarotti.

© 2020 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.