Edinburgh

Leží na pobřeží Severního moře v ústí řeky Forth. Ročně jej navštíví asi 13 milionů turistů. Dominantou města je hrad, jehož vstupní bránu zdobí bronzové sochy W. Wallace a Roberta Bruce, národního hrdiny, jež ve 13. století odtrhl Skotsko od anglického království. V hradním areálu se nachází hradební věž (King's Bastion), kaple sv. Markéty, Skotský národní památník válek, palác s expozicí historie Skotska, kde jsou k vidění korunovační klenoty, meč a korunovační kámen Stone of Destiny – symbol Skotska, který byl teprve nedávno Skotsku navrácen. S hradem je propojen tzv. Královskou mílí zámek Holyroodhouse, sídlo skotských králů. Významná je rovněž katedrála sv. Jiljí s vyhlídkovou věží.

Zajímavá místa Skotska

Blair Atholl

Skotský zámek na úpatí pohoří Grampiany ve středním Skotsku je od 13. století sídlem rodu Murray, vévodů z Athollu, s právem držet si soukromou armádu. Interiéry zámku jsou přístupné veřejnosti. K zámku patří překrásný park s mohutnými stromy, Herkulovy zahrady, zříceniny kaple St. Bride Kirk a lesní hřbitůvek

Blair Distillery

První palírna whisky tu byla založena Johnem Stewartem a Robertem Robertsonem roku 1798 pod jménem Aldour. Název byl odvozen od jména pramene, jehož vodu využívá: gaelsky Allt Dour znamená „vydří pramen“ a vydra proto zdobí etiketu whisky „Blair Atholl Flora & Fauna“. Roku 1825 byla palírna znovu otevřena pod jménem Blair Atholl.

Dryburgh Abbey

Premonstrátské opatství Dryburgh na břehu řeky Tweed v hraniční oblasti „Borders“)na jihu Skotska, bylo založeno roku 1150, opakovaně zničeno a znovu postaveno, ve zříceninách je od roku 1544. Celý areál vyhlíží jako arboretum, kde mohutné cedry a sekvoje tvoří kulisu malebným zříceninám a náhrobkům. Odpočívá zde i spisovatel Walter Scott, jehož předkům kdysi opatství patřilo.

Jedburgh Abbey

Skotské městečko na říčce Jed, 15 km od hranic s Anglií. Jeho pýchou jsou monumentální raně gotické zříceniny opatství Jedburgh Abbey, založeného počátkem 12. století francouzskými augustiniánskými mnichy. Stavby jsou v troskách od pohraničních anglicko-skotských válek v 16. stol. Další zajímavosti jsou Dům Marie, královny Skotska, původní věznice a 2 tisíce let starý dub; všechny najdete na značené stezce „Town Trail“.

Loch Lomond

Největší skotské jezero je součástí stejnojmenného národního parku, na východě se tyčí vrch Ben Lomond. V jezeře je několik desítek ostrovů. Některé, tzv. crannogs, byly vytvořeny uměle v prehistorickém období; mají průměr 10 až 30 m a sloužily jako sídla. Jezero je vyhledávanou rekreační oblastí, plují po něm kajaky, kánoe, motorové čluny i vyhlídkové lodě, hlavním letoviskem je půvabná vesnička Luss. Jezero proslavila písnička „The Bonnie Banks O' Loch Lomond” od neznámého autora.

Loch Ness

Nejznámější skotské jezero s vysokými skalnatými břehy v údolí Great Glen, asi 37 km od města Inverness v oblasti Highlands. Je ze skotských jezer největší co objemu vody a druhé nejhlubší, napájí je šest říček, z nichž hlavní je Oich, vytéká z něj řeka Ness. Zajímavosti jsou Fort August, opevněný cisterciácký klášter sv. Augusta a romantická zřícenina Urquhard Castle. Jezero proslavila legendární lochnesská příšera (Nessie), která se v něm podle legendy skrývá. Údajně vyhlíží jako plesiosaurus a pozornost vzbuzuje již od 16. století: její model lze vidět v osadě Drumnadrochit v jezírku u parkoviště.

Orkneje Souostroví oddělené od severního pobřeží Skotska 11 km širokým zálivem Pentland Firth. Tvoří je více než 70 ostrovů, z toho je asi dvacet obydlených, propojených náspy, trajekty a některé i malými letadly. Ostrůvky se označují „holm“, skaliska „skerrie“, úžiny „sound“ nebo „firth“. Převážně nízké ostrovy mají členitá pobřeží někdy s útesy, nejvyšší bod je Ward Hill. Ostrovy jsou z červeného pískovce, pod nímž jsou ruly a žuly. V důsledku osídlení byly ostrovy odlesněny již v neolitu, dnes převažují rašeliniště. Zajímavosti jsou ornitologické rezervace a neolitické památky chráněné UNESCO, např. statek Knap of Howar, neolitické sídliště Skara Brae, menhiry v Stenness, hrobka v Maes Howe a kamenný kruh Ring of Brodgar.

Glasgow

Největší město Skotska leží u řeky Clyde na jihozápadě Skotska mezi zálivy Firth of Clyde a Firth of Forth, město je velmi kosmopolitní a multikulturní. V roce 543 tu dle legendy postavil sv. Kentigern kostel v místě dnešní katedrály sv. Munga. Druhá katedrála je zasvěcena sv. Ondřeji. Klíčem k rozmachu se stal obchodní přístav a roku 1451 byla založena univerzita. Lákadlem pro návštěvníky jsou megakoncerty a festivaly, např. Pipe Festival on Glasgow Green. Do muzeí a galerií je vstup zdarma, vyhledávané jsou mj. Muzeum zkamenělin (Fossil Grove), Galerie moderního umění, Muzeum náboženství a umění sv. Munga (St. Mungo Museum of Religious Life and Art), nejstarší dům (Provand's Lordship) z 15. století a Muzeum dopravy (Museum of Transport). Na nábřeží byly u příležitosti Milénia postaveny ultramoderní stavby.

© 2020 CESTOVNÍ KANCELÁŘ ČEDOK A.S.